Hi Team

Hi Team được thành lập từ ekip sản xuất FAPtv Cơm Nguội Nội dung chính của kênh là các phim về đề tài học sinh, tình cảm tuổi mới lớn.